marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Bạn


Dắt ra chiếc xe đạp
Lóc cóc đạp tới trường
Giữa phố kia đông đúc
Vào lớp ở lầu hai

Lớp thì nhiều con gái
Con trai ít ngồi sau
Thấy kẹp tóc hay hay
Nhón tay sờ mộ̣t tí

Này đừng có băm lăm
Trời quá đẹp đúng không
Hỏi thăm nhau một tí
Có mất mát gì đâu

Chuông dục giờ ra chơi
Ai đi thăm bò bía
Ai thí́ch đổ bò viên
Ai cũng là mỏ khoét

Thế cũng mấy chục năm
Ăn nhiều quá răng long
Con nó lấy mễ mẽo
Sao ta chẵng lấy nhauLê Mai  (bút hiệu của GS Mai nho Lâm)

Khoảng 1967, ông dạy  các lớp Đệ Nhị Cấp tại trường Trung Học Cần Đước, Long An.