marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Nhớ Bạn


Sớm mai cà phê đắng
Gió thu lẽn hồn mơ
Tóc ôm bờ vai nhỏ
Bây chừ xuân vắng xa

Lớp học gái lẫn trai
Nàng nghe lời thầy giãng
Chắm chú viết từng trang
Tôi ngồi thảo vần thơ

Nữa đường từ giã lớp
Chưa kịp gửi bài thơ
Bao năm trời lận đận
Ca li gian phòng share

Đi học E S  L
Ba tháng chút tiền công
Tiền fi nan cial aids
Gửi về tóc xõa vai
Bưu điện lắm người đông

Get line chờ đến lượt
Nghĩ mãi vẫn chưa xong
Phương nào mây đổi bến
Thu về lá vàng rơi 

Đức Nguyễn,  Nov 24, 2013  (GS Nguyễn minh Đức)

Khoảng 1967, ông dạy  các lớp Đệ Nhị Cấp tại trường Trung Học Cần Đước, Long An.