marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý

Nguyễn vĩnh Thượng


Chùa Một Cột có tên chữ Việt-Hán là Nhất Trụ Tự, nguyên có tên là Chùa Diên Hựu được vua Lý thái Tông xây dựng vào năm 1049 ở tại thành Thăng Long, hiện nay là Hà Nội. (Hình Chùa Một Cột có nguồn từ Internet.)

*Bài thơ: Nam quốc sơn hà của Lý thường Kiệt (1019-1105):
                            Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
                            Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
                            Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
                            Nhử đẳng hành khan thủ bại hư.”
              dịch nghĩa:
Lãnh thổ nước Nam dành cho vua nước Nam ở,
Biên giới rõ ràng đã ghi trong sách trời.
Tại sao lũ giặc bây lại tới xâm phạm,
Chúng bây chắc chắn sẽ nắm lấy sự thất bại.       
        *Lời nói đầu: của tác giả
“Văn học thời Lý đã được nhiều vị để công biên soạn trong hơn nửa thế kỷ nay. Có những sách rất có giá trị như quyển “Văn học đời Lý” của Ngô tất Tố xuất bản năm 1942, quyển “Văn học thời Lý” của  Lê Văn Siêu xuất bản  năm 1957.Tuy chưa triển khai một cách sâu sắc ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học thời Lý, nhưng những sách nầy đều là những biên khảo công phu có thể làm tài liệu tham khảo.
Chúng tôi không dám đua đòi biên khảo với các bậc tiền bối, nên công trình nầy chỉ là một sự góp nhặt rồi tổng hợp lại những gì tôi đã được đọc và biết qua, để cố gắng xây dựng lại đề tài “Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý” nhằm cống hiến cho bạn đọc không có nhiều thì giờ đi vào việc khảo cứu. Cách viết có nơi hơi khác với những qui tắc thông thường.  Những dẩn chứng, thí dụ, giải thích và những dử kiện lịch sử được trình bày nhằm giúp cho bạn đọc nhìn vấn đề dưới nhiều lăng kính nhận thức khác nhau để thấy cái thâm thúy của tư tưởng Phật giáo trong văn học Việt nam dưới thời Lý.
Việc biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những chỗ sai sót, chúng tôi ước mong được sự lượng thứ của các bậc cao minh, sự sửa sai và bổ khuyết của quý vị độc giả để quyển sách nầy được đầy đủ và hoàn hảo hơn trong lần tái bản; đó quả thật là niềm vinh hạnh của chúng tôi”. 
                                                    Toronto, 15 tháng 07 năm 1995.

*NXB Hiện Đại ấn hành, Toronto:1996
*Sách phát hành tại:
-Phật học viện Quốc tế: 9250 Columbus Ave., Sepulveda, CA. 91343 – USA, PHONE: (213)894-9929
-Nhà xuất bản Văn Nghệ: P.O Box 2301 Westminster, CA. 92683, USA