marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Họa sĩ Nguyễn Thế Vĩnh - Người đam mê nghệ thuật

GS Nguyễn Vĩnh Thượng


Họa sĩ Nguyễn Thế Vĩnh còn có bút hiệu là A.C.La, sinh năm 1943 tại Ninh Bình, Việt Nam. Ông theo gia đình di cư vào Miền Nam cuối năm 1954. Ông nguyên là Đốc sự tốt nghiệp khoá 14 tại Học viện Quốc gia Hành Chánh Saigon năm 1969. Trước năm 1975, Ông đã từng giữ chức vụ Phó Quận Trưởng lần lượt ở Quận Vinh Lộc, Quận Phú Thứ tỉnh Thừa Thiên. Năm 1974 Ông được bổ nhiệm về làm Trưởng Ty Hành Chánh tỉnh Tuyên Đức cho đến ngày miền Nam Việt Nam bị sụp đổ.

Xem tiếp, mời bấm vào đây :  Họa sĩ Nguyễn Thế Vĩnh