marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Về

Sáo đã sang sông lại muốn về
Bao năm biền biệt cách xa quê
Nhớ canh rau mướp cơm cà ghém
Múi mít mãng cầu ngọt khỏi chê
Cái dàn thiên lý  chẳng có thề
Thấp thoáng ngày xưa bóng người quê
Hôm nào về lại còn hay mất
Có chăng năm tháng vẫn là mê


LM (bút hiệu  của GS Mai Nho Lâm)