marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Thu Ơi!


                         

              Đức Nguyễn             

            Thu đến bao giờ thực với mơ
             Hàng cây lá rụng tự bao giờ
             Lá bay trước ngỏ vàng cổng chính
             Sắc hồng bổng nhớ dáng tên Thu
             Thực mơ  mộng tỉnh ai nào biết
             Lá vàng vẫn ngập cả  đường đi
             May thay có kẻ làm thi sỉ
             Cổng nhà không  rợp lá Thu rơi
             Ước gì Thu đến lá vẫn xanh
             Khỏi vác lưng cong quét lá vàng
             Ghé vào siêu thị mua hạt dẻ
             Sắc xanh Thu hởi vẫn là Thu              

           Dn 23Nov2018

          Happy Thanksgiving