marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tiệc mừng sinh nhật thứ 81 của Thầy Nguyễn Thanh Liêm

ngày Thứ Bảy 23 tháng 11 năm 2013
tại Diamond Seafood Restaurant

8058 Lampson Avenue – Garden GroveCA  92841

Hình chụp tại nhà hàng đêm 23 tháng 11 2013 (Thầy Liêm và vài cựu học sinh Petrus Ký 1956-1963)

Muốn xem thêm hình kỷ niệm, xin mời bấm vào 

tiệc sinh nhựt của Thầy Liêm (1/2)  
tiệc sinh nhựt của Thầy Liêm (2/2)