marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Về một nhà giáo thời VNCH: TS Nguyễn Thanh LiêmGS TS Nguyễn Thanh Liêm

Nhà Văn Hoá Giáo Dục Nhân Bản Việt Nam

bài viết của Nguyễn Vĩnh Thượng

Lời nói đầu :
Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 21 tháng 11, năm 2010, tại trụ sở Đài truyền hình VHN, ở California, Hoa Kỳ, Văn Đàn Đồng Tâm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Đài truyền Hình VHN đã tổ chức lể vinh danh G.S Nguyễn thanh Liêm, vừa tròn 78 tuổi, đồng thời cũng là lể ra mắt quyển sách: "Kỷ Niệm về Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Nhà Văn Hoá Giáo Dục Nhân Bản Việt Nam"  do Văn Đàn Đồng Tâm xuất bản. Cuốn sách này , dày  422 trang , là một tuyển tập có trên 40 bài viết của 38 tác giả như: T.S Nguyễn xuân Vinh, Doãn quốc Sỹ, Lâm văn Bé, Trần thành Minh, Trần việt Hải, Nguyễn viết Sơn, Nguyễn trung Quân, Nguyễn văn Sâm, T.S Phạm cao Dương, T.S Trần văn Đạt, T.S Nguyễn hữu Phước, T.S Nguyễn văn Bon, Lê văn Khoa và tôi v…v…

Trong buổi lể ra mắt sách nêu trên, T.S Thy Dung đã giới thiệu: ..."  Giá trị của quyển sách này không bởi các bài viết do những người nổi tiếng trong lãnh vực văn học , nghệ thuật , nhưng điều đáng trân quý ở đây là nội dung các bài viết đều thấm đượm tinh thần kính trọng, ngưởng mộ, yêu mến và biết ơn G.S T.S Nguyễn thanh Liêm ..."

Báo điện tử "Viển Đông Daily News" đã tường thuật buổi lể nói trên và nhận định về quyển sách nêu trên có đoạn viết :
      

" ... Tác giả Nguyễn vĩnh Thượng có bài viết khá dài, trong đó tác giả xác định G.S T.S Nguyễn thanh Liêm là "Nhà văn hoá giáo dục nhân bản Việt Nam" qua các tiểu mục : Người có chí tiến thủ - Nhập thế hành động- Nhà hành chánh thanh liêm, khoan dung và giàu tình thương - Một người con có hiếu, một chánh khách trung thành với chế độ Việt Nam Cộng Hoà - Triết lý giáo dục của VNCH - Một vì sao sáng trên vòm trời văn hoá dân tôc."

xem tiếp, mời bấm vào đây Về một nhà giáo dục thời VNCH