marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Tư Tưởng Phật Giáo trong “Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh” của Nguyễn DuLời tác giảBài viết này đã đăng trên Đặc San Kỷ niệm lễ Vu Lan 1989, năm Kỷ Tỵ, của chùa Hoa Nghiêm ở Toronto, Canada. Nay tôi đã sửa chữa và bổ túc thêm để cống hiến độc giả.
                                                                             Toronto, 01 tháng 08 năm 2015 
                                                                           GS Nguyễn Vĩnh Thượng       


Xem tiếp, mời bấm vào đây TTPG trong VTTLCS