marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Thầy Trần Thành Minh - một nhà giáo tận tuỵ


                                                       Nguyễn Vĩnh Thượng                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                
Tôi học ở trường Trung học Pertus Trương Vĩnh Ký suốt 7 niên khoá: 1956 – 1963. Riêng môn Toán, tôi đã được các giáo sư sau đây giảng dạy: 1. Lớp Đệ Thất (lớp 6, 1956 – 1957): Cô Nguyễn Thị Trang; 2. Lớp Đệ Lục (lớp 7, 1957 – 1958) Thầy Phạm Hoài Nam; 3. Lớp Đệ Ngũ (lớp 8, 1958 – 1959): Thầy Đặng Quốc Khánh; 4. Lớp Đệ Tứ (lớp 9, 1959 – 1960): Thầy Nguyễn Thạch; 5. Lớp Đệ Tam ban Toán (lớp 10, 1960 – 1961): Thầy Nguyễn Thanh Lương; 6. Lớp Đệ Nhị ban Toán (lớp 11, 1961 – 1962): Thầy Nguyễn Hữu Kế; 7. Lớp Đệ Nhất ban Toán (lớp 12, 1962 – 1963): Thầy Nguyễn Thông Minh.
Thầy Trần Thành Minh không có dạy tôi ở nhà trường, nhưng sau ngày ra trường, tôi cũng đã đi dạy học nên thường xuyên liên lạc và học hỏi những kinh nghiệm trong nghề dạy học từ Thầy Minh, nhiều lúc tâm sự và học về cách sống ở đời.

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày : I. Tiểu sử Thầy Trần Thành Minh. II. Các sách giáo khoa Toán của Thầy Trần Thành Minh. III. Bạn cũ, Thầy xưa và học trò của Thầy Trần Thành Minh. IV. Kết luận.
             


Xem tiếp, mời bấm vào đây: Thầy Trần Thành Minh