marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Trắc nghiệm Triết 12 A


Lời giới thiệu

Chương trình giáo dục của bậc Trung học dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, các lớp 12 có thêm môn triết học.
Môn Triết học được phân phối như sau:

·         Ban A – Ban Khoa học thực nghiệm có 3 môn Đạo Đức Học, Luận Lý Học và Tâm Lý Học được giảng dạy.
·         Ban B – Ban Khoa học toán có 2 môn Đạo Đức Học, và Luận Lý Học được giảng dạy.
·         Ban C – Ban Văn chương có 4 môn Đạo Đức Học, Luận Lý Học, Tâm Lý Học và Siêu Hình Học được giảng dạy.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lịch sử Việt Nam và Lịch sử Giáo dục Việt Nam chuyển qua một khúc quanh mới: Bên thắng cuộc đã hủy bỏ môn Triết học trong chương trình giảng dạy các lớp 12 của bậc Trung học.

Lý do chúng tôi in lại nguyên bản của cuốn Trắc nghiệm Triết 12 A, sách đã phát hành trước 1975 tại Sài gòn, là để tường nhớ người bạn đồng nghiệp đã qua đời GS Nguyễn hữu Hiệp, để gởi đến các anh Bùi văn Bình, Lê trường Xuân, Phan quang An những hồi ức tốt đẹp lúc chúng tôi soạn ra quyển sách này, và cũng để kỷ niệm những ngày cộng tác với nhà xuất bản Yiễm Yiễm. NXB Yiễm Yiễm là một trong những nhà xuất bản có tiếng ở miền Nam Việt Nam trước 1975.

NXB Yiễm Yiễm là hậu thân của nhà sách Yiễm Yiễm Thư Trang do thi sĩ Đông Hồ - tức Giáo Sư Lâm tấn Phác (1906- 1969) – thành lập vào năm 1950. Thi sĩ Đông Hồ rất yêu mến Văn học miền Nam cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1969, GS Đông Hồ đã bất ngờ ngã xuống tại giảng đường của trường Đại học Văn Khoa Sài gòn đang lúc bình giảng bài thơ Trưng Nữ Vương của Ngân Giang; và giáo sư đã mất ngay ngày hôm đó.

Quyển sách nhỏ này đã chứa đựng một phần tinh hoa của chương trình giáo dục bậc Trung học Đệ nhị cấp duới thời Việt Nam Cộng Hòa.

Chúng tôi trân trọng cám ơn ông Nguyễn tấn Bùi đã quý mến cất giữ quyển sách Triết này, và tặng lại cho chúng tôi; nhờ đó quyển sách mới được in lại với số ấn bản rất khiêm nhường, như kỷ niệm một thời dạy học của chúng tôi.

Sau cùng, chúng tôi cũng trân trọng cám ơn hai người bạn quý: Nhà văn Huỳnh trung Chánh đã trình bày lại bìa trước để làm tăng tính triết lý cho nội dung của quyển sách giáo khoa này, người bạn đồng môn Nguyễn khắc Phụng đã dành rất nhiều thời giờ quý báu để chuyển bản in cũ thành một ấn bản mới cho quyển sách này.

Toronto, 15 tháng 7 năm 2013

Thay mặt nhóm Soạn giả,

Nguyễn vĩnh Thượng

__________________________________________________________________________________

Muốn xem trọn quyển sách này, xin mời bấm chuột vào đây Triết 12A (PDF)

Ebook Triết 12 A (EPUB)

__________________________________________________________________________________