marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web An Phong An Bình***

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Khóc bạn đồng môn Petrus Ký


DANH ƠI !

Danh thân, Danh mến, Danh thương...
Danh theo tiếng gọi vô thường còn đâu.
Còn chăng trào mạch lệ sầu,
Còn chăng nỗi nhớ, niềm đau xé lòng.
Từ Petrus Ký tình nồng,
Bạn bè xa xót nhớ nhung tháng ngày,
Ngậm ngùi nuối tiếc.. ,Danh ơi ! 

Phan Nhựt Minh 

(Vũng Tàu, VN, 01 Feb. 2015)